Slovná zásoba Výber z 3 možností Ako sa píše Výuka posluchom
 
  Verziu s nahovorenou výslovnosťou a slovníkom najdete na stránke   anglicky.100pro.biz